Mahya hattının üç açıdan birleştiği noktalarda kullanılır.