Resim1: İki derenin birbirine bağlanması gereken noktalarda yağmur deresi ek parçası kullanılır. Bu parça 8 mm lastik bir conta ile donatılmıştır. İki derenin arasına çalışma payı olarak 0,8 cm mesafe bırakılır. 

 

Resim2: Yağmur deresi ek parçası üst ve alt dere profillerine oturtulur ve mekanik olarak kilitlenir. Bu işlem yağmur derelerinin, kaynak ve lehim kullanılmadan bağlanmasını sağlar. 

Resim3: Yağmur deresine iniş borusunun bağlanacağı noktalarda, yağmur dere-iniş boru bağlantı elemanı kullanılır. Önce yağmur deresi üzerinde iniş borusu çapında bir delik açılır. 

Resim4: İniş dere-boru bağlantı elamanı yağmur deresi ön profiline oturtulur.

Resim5: İniş dere-boru bağlantı elamanının kulakları yağmur deresi arka profili üzerine kıvrılarak montaj tamamlanır.

Resim6: Yağmur derelerinin son bulduğu noktalarda yağmur deresi sonlama elemanı kullanılır. Bu elaman da ek parçası gibi lastik bir conta ile donatılmıştır. Yağmur deresine merkezlendikten sonra hafifçe üzerine vurularak monte edilir. 

Resim7: Yağmur derelerinin çatı saçağına montajı için tekli ve çiftli yağmur deresi kelepçeleri kullanılır. Çiftli kelepçeler 90 cm'de 1, tekli kelepçeler ise 60 cm'de 1 adet kullanılmalıdır.