Teknik Bilgiler Birim  
Dere Uzunluğu cm 400
Dere Açılımı (dairesel kesit) cm 33
Dere Akış Kesiti cm2 100
İniş Borusu Uzunluğu cm 300
İniş Borusu Çapı mm 100
Yan Saçak Bitiş Elemanı Uzunluğu cm 400
Yan Saçak Bitiş Elemanı Yüksekliği cm 24,6
Birleşim Yerleri EPDM
(Ek Parçası ve Sonlama Elemanı)