İŞ AHLAKI KURALLARIMIZ

Sorumlu girişimci davranış tavrımız, Braas Monier Building Group’ un çatıların tüm potansiyelini ortaya koyma vizyonunun gerçekleşmesi için vazgeçilmezdir. Yasalara uyum, karşılıklı saygı, dürüstlük ve güvenilirlik hem kendi işlerimizde, hem de rakiplerimizle olan ilişkilerimizde bize kılavuzluk eden değerlerdir. Bu değerler, Braas Monier’ in kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası ve sürdürülebilir başarısının ve dünya çapındaki olağanüstü itibarının temelini oluşturmaktadır.

Yasalara ve kurallara uyum, Braas Monier Yönetimi’ nin hem grup hem de ülke bazında en önemli önceliğidir ve öyle olmaya da devam edecektir. İş Ahlakı Kuralları’ nda ifade edilen genel ilkelere; içinde faaliyet gösterdiğimiz bütün pazarlarda bağlı kalındığının gözetilmesine yönelik olarak bütün grubu kapsayan bir Uyum Yönetim Sistemi kurduk.

İş Ahlakı Kurallarının kapsadığı temel konular; yasal ve etik standartlara uyum, iş ortakları ve üçüncü kişilerle ilişkiler, çıkar çatışmasından kaçınma, iş sağlığı ve güvenliği ve bilgi güvenliği ve şirket varlıklarıdır. İş Ahlakı Kuralları, dünyadaki tüm Braas Monier çalışanları, yöneticileri ve görevlilerine uygulanır. Braas Monier’ deki bütün çalışanlar, İş Ahlakı Kuralları’ na uymakla ve yöneticiler de kendi sorumluluklarındaki her çalışanın bu kurallara uymalarını sağlamakla görevlidirler.

Braas Monier İş Ahlakı Kuralları hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.