KARİYER

BRAAS MONIER'DE ÇALIŞMAK

Braas Monier olarak, kaliteli çatıda ilk tercih olmak istiyoruz. Bu vizyona, mükemmel performans gösteren organizasyon ve çalışanların yaratacağı katma değer ile ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Global bir oyuncu olarak başarımız, dünya genelinde 40 ülkede faaliyet gösteren ve 9000 çalışandan oluşan kaliteli organizasyonumuza dayanmaktadır. Kaliteli ürünlere tutkulu ve sonuç odaklı çalışan, girişimci ruha sahip, etkin takım çalışmasına uyumlu, güvenilir insanlara dayalı bir organizasyonuz. Topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızın da farkında olarak İş Sağlığı ve Güvenliğinde mükemmelliğe adanmış durumdayız.

Braas MONIER’i farklı kılan, tamamen uluslararası ve “insana dayalı” olmasıdır.

PRENSİPLERİMİZ

“Kaliteli çatıda ilk tercih olmak” vizyonuna erişebilmek için, olabilecek en iyi organizasyona ve mükemmel performans gösteren çalışanlara sahip olmalıyız.

“Kaliteli Organizasyonumuz”, basit süreçlere, açık sorumluluklara, pratik araçlara ve az, ancak iyi bilinen kurallara ve rollere dayanmaktadır. Bunlar, bizimki gibi bağımsız kuruluşlarda verimlilik ve adalet sağlamak için ön koşullardır. Bize katılanlar, çalışma ortamımızdan ve faaliyet alanımızdaki pazar liderliğimizin sağlayabileceği tüm imkânlardan istifade ederler.

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

Şuna kesinlikle eminiz ki; Braas Monier’ de çalışanlarımızın performansı her zamankinden daha büyük önem taşıyacaktır. Zorlayıcı iş hedeflerimize, ancak çalışanlarımızın girişimci ruhu ve önemli mesleki uzmanlıklarıyla ulaşabiliriz. Sonuçların sorumluluğunu üstlenmeleri, takım çalışmasına uyumları ve İş Güvenliğine adanmışlıkları başarımızın anahtar etkenleri olacaktır.

Ayırt edici yetkinliklerin gelişiminin teşvik edildiği kültürü ve organizasyonu oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Bunu başarmak için, İş Sağlığı ve Güvenliği, ücret ve yan haklar, değerlendirme görüşmeleri, açık pozisyonların yönetilmesi, yüksek potansiyellilerin geliştirilmesi ve kariyer yönetimi gibi İnsan Kaynakları süreçlerimizi oluşturduk.

LİDERLİK PROFİLİ

Braas Monier’ de Kişisel Performans Yönetimi çok önemli bir İnsan Kaynakları sürecidir.  Bu süreç ile insanlarımızın güçlü yönlerini tespit etmeyi ve geliştirmeyi, zayıf yönleri ile ilgili olarak da destek olmayı amaçlıyoruz.  Yüksek performansı tespit ederek ödüllendirmeye, düşük performansa ise zamanında müdahale ederek iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu süreç sayesinde, organizasyonumuzda her pozisyon için en uygun nitelikte çalışana sahibiz.

Bu süreçle alakalı olarak, yöneticilerimizin Grubumuzu başarılı kılmak için ihtiyaç duyabileceği, bir dizi yeterlilik, “Braas Monier Liderlik Profilini” tanımladık. Bu profil altı boyuttan oluşuyor: Strateji & Yönetim, Sonuçlara İlerleme, Müşteriye Odaklanma, Liderlik Etme, Değişim Yönetimi ve Değerler & İşbirliği. Braas Monier Liderlik Profili, yıllık performans değerlendirme sürecinde, yöneticilerimizin yetkinliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.