Isıtma Bacası gövdesi montajı herhangi bir tuğla işçiliği ve ilave izolasyon uygulamalarına gerek kalmaksızın önceden yerleştirilmiş sızdırmazlık ve denge sağlayan dörtlü taban kiremidi üzerine oturtulması suretiyle kolaylıkla yapılır. Isıtma Baca Şapkası, baca gövdeleri üzerine kolayca uygulanır, estetik ve fonksiyoneldir. Hiçbir özel işçiliğe, harç gibi yaş imalata gerek duyulmaz.

Isıtma Bacası Adaptörü: Dörtlü taban kiremidi ile baca gövdesi arasında kullanılarak baca gövdesinin dik durmasını sağlar. Adaptörün yüksek kenarı; düşük eğimli çatılarda mahya tarafına, yüksek eğimde ise saçak tarafında kullanılır. Adaptörün, çatı eğiminin %40'tan yüksek olduğu yerlerde veya deprem ve rüzgar gibi etkilere karşı ek güvenlik istenildiğinde kendi özel yapıştırıcısı ile hem dörtlü taban kiremidine hem de baca gövdesine iki taraftan yapıştırılması önerilir.