Kanatlı Oluk PVC, uygulaması çok kolaydır.  Herhangi bir özel işçilik ve aparat gerektirmez.  Birleşim yerlerinde kaynak veya lehim kullanılmadığından çalışma kaynaklı deformasyon riskine sahip değildir.

  • Kanatlı oluğun altı, her iki yanda kanatlı oluk boyunca çakılan yaklaşık 4x2 cm. ölçülerinde ahşap bir lata ile desteklenir. Kiremitler, kiremit altına su girmesini engellemek için kanatlı oluk içine min 10 cm. girecek şekilde döşenmelidir.
  • Dere tarafındaki kanatlı oluğun üst kısmında bulunan 20 cm.’lik bini kısmına, mahya tarafındaki kanatlı oluk bindirilerek uygulamaya devam edilir.
  • Uygulama, dere hattından mahya hattına kadar bu şekilde devam ettirilir. Dere hattında kanatlı oluk yağmur deresinin içine 3cm. girecek şekilde kesilir.