Vario-S Klipsi: Kanatlı Oluk Vario-S, önceden hazırlanmış üç katlama çizgisine sahip özel profilli yapısı sayesinde hiçbir özel araç ve gereç gerektirmez, kolayca uygulanır. Uygulamada Vario-S’in kendi özel klipsleri ile mail dere latasına sabitlenmesi gerekmektedir. Her bir Vario-S için 6 adet Vario-S klipsi kullanılmalıdır. Vario-S klipsleri, malzemenin genleşmesi ve uzamasından kaynaklanan deformasyonları önler.